Επωνυμία: ΣΕΡΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διακριτικός Τίτλος: IONIAN DREAMS
Δραστηριότητα: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΣΤ.ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΒΙΛΩΝ
Νομικές Μορφές: ΑΤΟΜΙΚΗ
Δήμος: ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ
Διεύθυνση: ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ , ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ
Τ.Κ.:
Τηλέφωνο: 00302102815012,00302671041693,306937708035,306936863294
Φαξ: 00302102639602
Email: ioniandreams@yahoo.gr
Website: www.ioniandreams.gr
   
Παρουσίαση / Προηγούμενη Σελίδα
     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.