Επωνυμία: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Διακριτικός Τίτλος: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Δραστηριότητα: ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
Νομικές Μορφές: ΑΤΟΜΙΚΗ
Δήμος: ΑΡΓΟΣΤΟΛI
Διεύθυνση: Β.Ι.Π.Ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ , ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Τ.Κ.:
Τηλέφωνο: 00302671024630,00302671024430
Φαξ: 00302671026001
Email: info@karantonis.gr
Website: www.karantonis.gr
   
Παρουσίαση / Προηγούμενη Σελίδα
     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.