Επωνυμία: Γ.& Ν. ΑΝΝΙΝΟΣ Ο.Ε
Διακριτικός Τίτλος: ΚΟΝΤΕΣ ΑΝΝΙΝΟΣ
Δραστηριότητα: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ-ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
Νομικές Μορφές: Ο.Ε.
Δήμος: ΣΑΜΗΣ
Διεύθυνση: ΠΟΥΛΑΤΑ , ΣΑΜΗ
Τ.Κ.:
Τηλέφωνο: 00302674022463
Φαξ: 00302674022728
Email: info@kontes-anninos.gr
Website: kontes-anninos.gr
   
Παρουσίαση / Προηγούμενη Σελίδα
     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.