Επωνυμία: ΛΙΟΣΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ
Διακριτικός Τίτλος: POLYMNIA APARTMENTS
Δραστηριότητα: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - STUDIOS
Νομικές Μορφές: ΑΤΟΜΙΚΗ
Δήμος: ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ
Διεύθυνση: ΣΠΑΡΤΙΑ , ΣΠΑΡΤΙΑ
Τ.Κ.:
Τηλέφωνο: 00302671069683,00306973686768
Φαξ: 00302671069683
Email: info@polymnia-apartments.gr
Website: www.ionion.comwww.polymnia-apartments.gr
   
Παρουσίαση / Προηγούμενη Σελίδα
     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.