Επωνυμία: ΑΓΡΟΤ.ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΑΡ.ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ
Διακριτικός Τίτλος: ROBOLA WINNERY
Δραστηριότητα: *ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ
Νομικές Μορφές: ΣΥΝ/ΜΟΙ
Δήμος: ΟΜΑΛΑ
Διεύθυνση: ΟΜΑΛΑ , ΟΜΑΛΑ
Τ.Κ.:
Τηλέφωνο: 2671024 563 2671
Φαξ: 2671086481
Email: info@ionion.com
Website: www.robola.gr
   
Παρουσίαση / Προηγούμενη Σελίδα
     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.