Επωνυμία: ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ.
Διακριτικός Τίτλος: VITORATOS WINNERY
Δραστηριότητα: *ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ
Νομικές Μορφές: ΑΤΟΜΙΚΗ
Δήμος: ΠΑΛΛΙΚΗΣ
Διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 3 , ΛΗΞΟΥΡΙ
Τ.Κ.:
Τηλέφωνο: 2671092558
Φαξ:
Email: info@ionion.com
Website: www.vitoratoswines.gr
   
Παρουσίαση / Προηγούμενη Σελίδα
     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.