Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων 
 
Ημερομηνία 07/02/2016
Περιγραφή  Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Προκήρυξη της Δράσης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, στους τομείς εξειδίκευσης της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για την δράση «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, στους τομείς εξειδίκευσης της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ:

https://diaxeiristiki.gr/images/PEP%202014-2020/IONIA_NISIA_2014-2020/SYMPRAXEIS_EPIXEIRISEWN_ME_ORGANISMOUS_RIS3/2020.02.04-prokyrixi-sympraxeis.pdf

1η τροποποίηση: 

https://diaxeiristiki.gr/images/PEP%202014-2020/IONIA_NISIA_2014-2020/SYMPRAXEIS_EPIXEIRISEWN_ME_ORGANISMOUS_RIS3/2020.04.13-1i-tropopoiisi.pdf

2η τροποποίηση:

https://www.diaxeiristiki.gr/images/PEP%202014-2020/IONIA_NISIA_2014-2020/SYMPRAXEIS_EPIXEIRISEWN_ME_ORGANISMOUS_RIS3/2020.06.11-2i-tropopoiisi.pdf

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.