ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ (ΣΕ "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")
ΣΥΝΕΝΕΤΕΥΞΗ ΜΕ Γ. ΤΙΜΟΘΕΑΤΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ Κ.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ Κ. ΑΤΣΑΡΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ Β.ΚΕΚΑΤΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!
K.ΜΙΧΑΛΟΣ: « ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΟΠΟΙΑ ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ!»
ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ!
ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 17,9% ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ!

2ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΗΣΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ!
ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΪΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ!
ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ!
ΤΟ 2013 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΙΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΑΣ!

ΟΑΕΕ ΚΑΛΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ!
ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ!
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΕΕΕ, ΕΣΕΕ & ΓΕΣΕΒΕ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 02/04/13 ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α
ΤΟ Ι.Κ.Α. ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ!


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Ημερομηνία 24/09/2014
Περιγραφή  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24/09/2014

 

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

 

 

  
 
 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Βεργωτή 131 

T.K.: 28100

Τηλ: 26710-22253, 

Φαξ: 26710-26190

Email: chamberk@otenet.gr 

 Αργοστόλι 24-9-2014

 Α.Π.1223

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της Δράσης 9 «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στα πλαίσια της πράξης με τίτλο 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Νόμο 2081/1992 «Ρύθμιση του Θεσμού του Επιμελητηρίου και άλλες 

2. Ότι για την υλοποίηση της Δράσης 9 «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3419/6-12-2055 «Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

– ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στα πλαίσια της πράξης με τίτλο 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» απαιτείται 

η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας η οποία λόγω συνολικού ποσού 

θα γίνει με τη διαδικασία λήψης προσφορών .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ :

ότι πρόκειται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της 

Δράσης 9 «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Οι προσφέροντες – ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν ως εξωτερικοί συνεργάτες του 

Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς & Ιθάκης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο ««ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

& ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» στην οποία συμμετέχει το Επιμελητήριο 

Κεφαλονιάς & Ιθάκης ως εταίρος.

Συγκεκριμένα οι πάροχοι θα απασχοληθούν στην υλοποίηση της δράσης 9.4 με τίτλο 

«EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με 

αντικείμενο τις ακόλουθες επιμέρους εργασίες:

Α) Ένα άτομο (1) για διάστημα πενήντα πέντε (55) ανθρωποημερών για την οργάνωση - 

υποστήριξη της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής Παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα ενταχθούν στην απασχόληση. Ο προϋπολογισμός 

της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 4.278,25 ευρώ το οποίο αναλύεται σε 55 

ανθρωποημέρες * 77,79 ευρώ /ανθρωποημέρα.

Β) Δύο άτομα (2) για την Επαγγελματική Συμβουλευτική παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

προς είκοσι (20) ωφελούμενους, οι οποίοι θα ενταχθούν στην Απασχόληση με την 

πραγματοποίηση τριών (3) ωριαίων συνεδριών ανά ωφελούμενο. Ο προϋπολογισμός της 

ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 4.200,00 ευρώ ανά άτομο το οποίο αναλύεται σε 

60 ανθρωποώρες * 70,00 ευρώ ανά ανθρωποώρα.

Παρακαλώ να μας αποστείλετε σχετική προσφορά – εκδήλωση ενδιαφέροντος έως 1/10/

2014

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΚΙ

Θεόφιλος Μιχαλάτος
     
Ξέχασα το συνθηματικό μου
© Copyright EEKIPegasus Hermes Application   Powered by Pegasus Technology  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.