ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Ημερομηνία 07/02/2013
Περιγραφή  ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

iobe2

 

Σύμφωνα με την έκθεση:

1.Το ποσοστό των Ελλήνων ηλικίας 18-64 ετών που βρισκόταν σε αρχικό στάδιο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης το καλοκαίρι του 2011 ήταν 8%, έναντι 5,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Η επίδοση αυτή κατατάσσει την Ελλάδα στην 4η υψηλότερη θέση ανάμεσα στις πλούσιες χώρες του πλανήτη
2.Οι μεγάλες και ειδικότερα οι εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι αντιμέτωπες με υψηλό κόστος χρήματος (επιτόκια 8%-10%) ενώ οι ξένοι ανταγωνιστές τους δανείζονται με επιτόκια της τάξης του 2%. Οι επιχειρήσεις υποφέρουν από έλλειψη ρευστότητας και το τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί
3.Σημαντικό στοιχείο κόστους είναι το ενεργειακό

4. Καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό καθιερωμένης επιχειρηματικότητας (επιχειρήσεις άνω των 3,5 ετών) παγκοσμίως, με 15,8%, παρά την ύφεση.
5.  Ο δείκτης συνολικής επιχειρηματικότητας βρίσκεται στο 23,4% και είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παγκοσμίως και το υψηλότερο ανάμεσα στις πλούσιες χώρες του πλανήτη. Σε απόλυτους αριθμούς, η συνολική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αφορά περισσότερα από 1,5 εκ. άτομα.
6. Την ίδια στιγμή καταγράφεται ένα από τα υψηλότερα ποσοστά (3%) εγκατάλειψης της επιχειρηματικής δράσης επειδή δεν υπάρχει κερδοφορία
7. Καταγράφονται σοβαρές ενδείξεις ότι η κρίση έχει θέσει σε κίνηση διαδικασίες αναδιάρθρωσης,  αφού το ποσοστό των επιχειρήσεων που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή από το 70% το 2005, τα τρία τελευταία χρόνια κινείται σταθερά κάτω από το 50%.
8. Το 2011 ένα στα τρία νέα εγχειρήματα κατέγραφε κάποια καινοτομικότητα ή/και χαμηλή ένταση ανταγωνισμού. Έτσι η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση ανάμεσα στις χώρες καινοτομίας.
9. Μόλις 2,8% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων προσδοκούσαν το 2011 ότι το εγχείρημά τους θα δημιουργήσει περισσότερες από 20 νέες θέσεις εργασίας μετά από μία πενταετία, ενώ τρεις στους τέσσερις δήλωσαν ότι προσδοκούν να απασχολήσουν το πολύ έως πέντε νέους εργαζόμενους.
10. Το 2011 και το 2010, τρεις στους τέσσερις επιχειρηματίες αρχικών σταδίων έκριναν ότι οι δυσκολίες ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης είχαν αυξηθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.