ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ! 
 
Ημερομηνία 11/09/2012
Περιγραφή  ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

928937923919931917921931_913933932927922921925919932937925

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ!

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ  ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα του «Εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και εμπορίου συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων» το β΄τρίμηνο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β΄τριμήνου 2011 σημείωσε πτώση 33,2%. Τα πράγματα στο ν συγκεκριμένο κλάδο εξελίσσονται με δραματικό τρόπο διότι ο παραπάνω δείκτης είχε γνωρίσει πτώση 30,9% το 2011 σε σύγκριση με το 2010

Μεγάλη πτώση,  επίσης, καταγράφηκε στον τζίρο του τομέα «Εμπόριο αυτοκινήτων». Συγκεκριμένα, ο τζίρος παρουσίασε μείωση 38,7% το β΄τρίμηνο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β΄τριμήνου 2011 (Σημειωτέον ότι το 2011 κατέγραψε μείωση 35,1% σε σχέση με το 2010).

 

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.