Μεταφορικό Ισοδύναμο - Έναρξη 2ης Αίτησης Χρηματοδότησης 2019 
 
Ημερομηνία 25/06/2019
Περιγραφή  Μεταφορικό Ισοδύναμο - Έναρξη 2ης Αίτησης Χρηματοδότησης 2019
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
είναι ενεργή από τη Δευτέρα 24/06/2019 η πλατφόρμα του Μεταφορικού
Ισοδύναμου για την υποβολή παραστατικών από τις επιχειρήσεις των νησιών,
για την 2η Αίτηση Χρηματοδότησης του έτους 2019.

Οι νησιωτικές επιχειρήσεις που είναι κάτοχοι του Μοναδικού Αριθμού
Νησιωτικής Επιχείρησης (Μ.Α.Ν/Ε), είτε έχουν υποβάλει παραστατικά στην
προηγούμενη φάση είτε υποβάλουν τώρα για πρώτη φορά, θα έχουν τη
δυνατότητα να λάβουν το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (ΑΝΗΚΟ) για τη
μεταφορά εμπορευμάτων τους από και προς το νησί, που έλαβαν χώρα από την
01/01/2019 έως και την ημέρα υποβολής.

Για την εισαγωγή στην πλατφόρμα ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://enterprises.metaforikoisodynamo.gr/Gsis/Default.aspx, με χρήση
των κωδικών TAXIS της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση επιτρέπεται η εισαγωγή, επεξεργασία
και αποθήκευση παραστατικών για το 2019, ενώ η δυνατότητα οριστικής
υποβολής θα ενεργοποιηθεί για τους δικαιούχους σε επόμενο χρόνο και θα
υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.