Μεταφορικό Ισοδύναμο - Ενεργοποίηση δυνατότητας οριστικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης Γ' φάσης για το έτος 2019 
 
Ημερομηνία 20/12/2019
Περιγραφή  Μεταφορικό Ισοδύναμο - Ενεργοποίηση δυνατότητας οριστικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης Γ' φάσης για το έτος 2019
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Από την Τετάρτη 18/12/2019 έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα
οριστικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης Γ' φάσης για το έτος 2019.

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.