Μεταφορικό ισοδύναμο: Έναρξη Γ' φάσης αιτήσεων χρηματοδότησης για το έτος 2019 
 
Ημερομηνία 05/12/2019
Περιγραφή  Μεταφορικό ισοδύναμο: Έναρξη Γ' φάσης αιτήσεων χρηματοδότησης για το έτος 2019
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 04/12/2019 είναι ανοιχτή η
πλατφόρμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου για την υποβολή παραστατικών από
τις επιχειρήσεις για την 3η Αίτηση Χρηματοδότησης του έτους 2019.

Οι νησιωτικές επιχειρήσεις που είναι κάτοχοι του Μοναδικού Αριθμού
Νησιωτικής Επιχείρησης (Μ.Α.Ν/Ε), είτε έχουν υποβάλει παραστατικά στην
προηγούμενη φάση είτε υποβάλουν τώρα για πρώτη φορά, θα έχουν τη
δυνατότητα να λάβουν το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) για
τη μεταφορά εμπορευμάτων τους από και προς τα νησιά, που έλαβαν χώρα από
την 01/01/2019 έως και 31/12/2019.

Προσοχή: Δαπάνες που υποβλήθηκαν σε προηγούμενη φάση δεν επιτρέπεται να
δηλωθούν εκ νέου στην 3η και τελευταία αίτηση χρηματοδότησης για το
2019. Όλες οι δαπάνες πρέπει να έχουν εξοφληθεί το αργότερο έως την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για την εισαγωγή στην πλατφόρμα επιλέξτε «Είσοδος» εάν είστε ήδη
εγγεγραμμένος χρήστης ή «Εγγραφή/υποβολή Αίτησης Συμμετοχής» εάν
επιθυμείτε να εγγραφείτε στο μέτρο πρώτη φορά.

Η είσοδος γίνεται με χρήση των κωδικών TAXIS της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση επιτρέπεται μόνο η εισαγωγή,
επεξεργασία και αποθήκευση παραστατικών για το 2019.

Η δυνατότητα οριστικής υποβολής θα ενεργοποιηθεί για τους δικαιούχους σε
επόμενο χρόνο, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης.

Με εκτίμηση,

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.