ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής για τη δράση Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
 
Ημερομηνία 07/02/2019
Περιγραφή  ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής για τη δράση Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων
(www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 20.02.2019 και ώρα 10:00:00

Σχετικό αρχείο:
https://diaxeiristiki.gr/images/EPANEK/ERGALEIOTHIKI-ANTAGWNISTIKOTHTAS-PMME_/2019.02.05.1h_Tropop_Ergaleioth_Antag.pdf

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.