ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ 
 
Ημερομηνία 01/11/2018
Περιγραφή  ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφασίστηκε
παράταση μέχρι την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018
και ώρα 16:00 της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης στις Δράσεις Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα.

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.