Νεά Παράταση Υποβολών 1ης Αίτησης χρηματοδότησης για το 2019 στη δράση Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων 
 
Ημερομηνία 10/05/2019
Περιγραφή  Νεά Παράταση Υποβολών 1ης Αίτησης χρηματοδότησης για το 2019 στη δράση Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Σας ενημερώνουμε πως όλες οι επιχειρήσεις με έδρα τα νησιά, που είναι
επιλέξιμες στη δράση "Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων", μπορούν να
εκκινήσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης (1η για το
2019) και οφείλουν να έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή τους μέχρι την
Τετάρτη 15-5-2019.

Τα στοιχεία που μπορούν να υποβάλλουν αφορούν παραστατικά μετακίνησης
φορτίων (φορτωτικές και τιμολόγια) όπως και ναύλους επαγγελματικών
οχημάτων από 01-01-2019, τα οποία θα πρέπει να είναι ορθώς και πλήρως
εξοφλημένα έως την ημερομηνία οριστικής υποβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα
https://metaforikoisodynamo.gr/CompanyRegistration

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.