Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση: «Επιχειρούμε 'Εξω» μέχρι 20/12/2019. 
 
Ημερομηνία 01/10/2019
Περιγραφή  Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση: «Επιχειρούμε 'Εξω» μέχρι 20/12/2019.
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Ανακοινώθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης για τη Δράση: «Επιχειρούμε 'Εξω» μέχρι την Παρασκευή
20/12/2019 και ώρα 17:00.

Η σχετική τροποποίηση//παράταση:
https://diaxeiristiki.gr/images/EPANEK/epixeiroume-exw/2019.09.30-6i-tropopoiisi.pdf

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.