Παράταση Υποβολών 1ης Αίτησης χρηματοδότησης για το 2019 στη δράση Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων 
 
Ημερομηνία 07/05/2019
Περιγραφή  Παράταση Υποβολών 1ης Αίτησης χρηματοδότησης για το 2019 στη δράση Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Σας ενημερώνουμε ότι για την 1η φάση υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης
για το 2019 για τη δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων»,  δίνεται
παράταση υποβολών έως και την Παρασκευή 10/05/2019 και ώρα 23:59.

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.