ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ 
 
Ημερομηνία 28/09/2018
Περιγραφή  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

"ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ"


"Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφασίστηκε
παράταση μέχρι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00 της
καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις Δράσεις Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα."

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.