Προδημοσίευση της Πρόσκλησης για “Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προιόντων/υπηρεσιών και ψηφιακών εφαρμογών/καινοτομία σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων” 
 
Ημερομηνία 20/12/2019
Περιγραφή  Προδημοσίευση της Πρόσκλησης για “Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προιόντων/υπηρεσιών και ψηφιακών εφαρμογών/καινοτομία σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Η  Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης προχωρά στην Προδημοσίευση της Πρόσκλησης
του προγράμματος  “Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων
προιόντων/υπηρεσιών και ψηφιακών εφαρμογών/καινοτομία σε τομείς
προτεραιότητας της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”  και ορίζει μια
περίοδο διαβούλευσης επ’ αυτής για διάστημα ενός μήνα.

Οι τομείς της Εξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) που περιλαμβάνονται στην
πρόσκληση είναι:  Αγροδιατροφή/Γαστρονομία, Θαλάσσια
Οικονομία/Βιοτεχνολογία, Δημιουργική/Πολιτιστική Οικονομία, Ποιοτικός
και Θεματικός Τουρισμός, Πράσινη & Κυκλική Οικονομία, Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (TΠE).

H παρούσα Προδημοσίευση δεν δημιουργεί καμία δέσμευση ως προς την τελική
Πρόσκληση η οποία θα εκδοθεί μετά την διαβούλευσή της και η ΕΥΔ Ε.Π.
Ιόνια Νησιά 2014-2020 έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους που
αναφέρονται σε αυτήν.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 16/1/2020.  Τυχόν παρατηρήσεις ή/και
σχόλια μπορούν να αποστέλλονται στο e-mail: arousou@mou.gr και
efd@diaxeiristiki.gr

Δείτε το πλήρες κείμενο της Προδημοσίευσης στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.pepionia.gr/wp-content/uploads/2019/12/Prodimosiefsi-RIS-PIN-12-2019.pdf

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.