ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ (ΣΕ "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")
ΣΥΝΕΝΕΤΕΥΞΗ ΜΕ Γ. ΤΙΜΟΘΕΑΤΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ Κ.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ Κ. ΑΤΣΑΡΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ Β.ΚΕΚΑΤΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!
K.ΜΙΧΑΛΟΣ: « ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΟΠΟΙΑ ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ!»
ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ!
ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 17,9% ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ!

2ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΗΣΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ!
ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΪΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ!
ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ!
ΤΟ 2013 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΙΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΑΣ!

ΟΑΕΕ ΚΑΛΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ!
ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ!
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΕΕΕ, ΕΣΕΕ & ΓΕΣΕΒΕ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 02/04/13 ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α
ΤΟ Ι.Κ.Α. ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ!


ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 
 
Ημερομηνία 11/04/2013
Περιγραφή  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

ergazomenes_01

 

Υποβλήθηκαν 6954 προτάσεις με προϋπολογισμό 217.392.249,62 και αντίστοιχη δημόσια επιχορήγηση.

Σημειώνεται  ότι ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 40.000.000 ευρώ Δημόσια Επιχορήγηση και κατανέμεται στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

 

Η Δημόσια Επιχορήγηση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας άνεργων, απολυμένων και απειλούμενων από ανεργία γυναικών.

Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά γεωγραφική περιφέρεια για τις Υποδράσεις 1 & 2:

Πρόγραμμα

Περιφέρεια

Αριθμός

Επιλέξιμος Π/Υ

Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικείας Απασχόλησης - Υποδράση 1

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

847

26.896.045,03

ΚΡΗΤΗ

763

24.049.213,48

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

501

15.707.031,66

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

501

15.442.515,16

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

392

12.087.935,95

ΗΠΕΙΡΟΣ

328

10.174.268,69

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

222

6.986.171,97

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

212

6.495.691,01

 

3766

117.838.872,94

 

 

 

Πρόγραμμα

Περιφέρεια

Αριθμός

Επιλέξιμος Π/Υ

Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικείας Απασχόλησης - Υποδράση 2

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

681

21.404.008,71

ΚΡΗΤΗ

618

19.560.150,21

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

437

13.638.997,00

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

409

12.681.837,70

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

394

12.169.422,55

ΗΠΕΙΡΟΣ

290

8.927.742,47

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

205

6.326.385,32

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

154

4.844.832,73

 

3188

99.553.376,68

 

 

 

 

 

6954

217.392.249,62

 

Οι Προτάσεις  (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή  (ένα αντίγραφο),  το αργότερο σε επτά (7)  ηµέρες  (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δηλαδή έως τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2013.

 

 

 

     
Ξέχασα το συνθηματικό μου
© Copyright EEKIPegasus Hermes Application   Powered by Pegasus Technology  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.