ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Θ. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ (ΣΕ "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")
ΣΥΝΕΝΕΤΕΥΞΗ ΜΕ Γ. ΤΙΜΟΘΕΑΤΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ Κ.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ Κ. ΑΤΣΑΡΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ Β.ΚΕΚΑΤΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!
K.ΜΙΧΑΛΟΣ: « ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΟΠΟΙΑ ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ!»
ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ!
ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 17,9% ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ!

2ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΗΣΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ!
ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΪΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ!
ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ!
ΤΟ 2013 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΙΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΑΣ!

ΟΑΕΕ ΚΑΛΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ!
ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ!
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΕΕΕ, ΕΣΕΕ & ΓΕΣΕΒΕ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 02/04/13 ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α
ΤΟ Ι.Κ.Α. ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ!


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ Κ.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ 
 
Ημερομηνία 27/02/2012
Περιγραφή  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ Κ.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

euroxartia1

 

«ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙ[ΠΤΩΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΣΠΙΣΤΟΥΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΧΗΤΆ…»

 

 

 

Η συζήτηση με τον κ. Κ. Σταματόπουλο * είχε ως αντικείμενο τις επικείμενες αλλαγές στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων με τη θέσπιση ενός νέου εξολογιστικού προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος και την πιθανή αυτοτελή φορολόγηση με την κατάργηση του αφορολόγητου.

                                                                                                 Η «Φ»

 

 

-Τι προβλέπεται στο νέο πολυνομοσχέδιο για τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου;

 

Με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και λοιπά φυσικά πρόσωπα, το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη θεσπίσει έμμεσες τεχνικές ελέγχου του φορολογητέου εισοδήματος.

 

Βάσει του σχετικού πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε στις 31/1/2012, προβλέπεται η δυνατότητα έμμεσου προσδιορισμού των ακαθάριστων εσόδων, των εκροών, των φορολογητέων κερδών -καθώς και του οφειλόμενου ΦΠΑ- με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων έμμεσων τεχνικών ελέγχου οι οποίες έχουν να κάνουν με:

 

·         Το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μετρητά – Bank deposits and cash expenditure method.  Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει τη σύγκριση των καθαρών εισοδημάτων που δηλώθηκαν με τη μεταβολή των τραπεζικών καταθέσεων αφού ληφθούν υπόψη και τυχόν δαπάνες που εξοφλούνται με μετρητά

·         Την ανάλυση ρευστότητας – Source and application of funds method.  Η μέθοδος αυτή συγκρίνει δηλωθέντες δαπάνες με δηλωθέντα εισοδήματα για την υπό έλεγχο περίοδο.

·         Τη σχέση τιμής πώλησης με το συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών - Mark up method.  Ουσιαστικά πρόκειται για επαναπροσδιορισμό των πωλήσεων βάσει συντελεστών μικτού κέρδους επί των αγορών ανά κλάδο και είδος που εμπορεύεται μια επιχείρηση

·         Την καθαρή θέση του φορολογούμενου – Net worth method. Η μέθοδος αυτή εξετάζει την μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του φορολογούμενου στη διάρκεια ενός έτους σε σύγκριση με τα δηλωθέντα καθαρά εισοδήματα.

 

Πριν την έκδοση καταλογιστικής πράξης, η οποία θα βασίζεται στα αποτελέσματα του ελέγχου με βάση τις ως άνω έμμεσες τεχνικές, ο φορολογούμενος θα καλείται υποχρεωτικά σε ακρόαση προκειμένου να προβεί σε ανταπόδειξη.

 

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι  αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση η οποία θα εξειδικεύει το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής των ανωτέρω τεχνικών ελέγχου

 

Τα παραπάνω αποτελούν έμμεσες μεθόδους προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος που εφαρμόζονται από τις ελεγκτικές αρχές πολλών χωρών μελών του ΟΑΣΑ.  Αποτελούν βοηθητικά εργαλεία προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος και ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών χωρίς όμως η αποδοχή τους να είναι υποχρεωτική από τον φορολογούμενο.  Βεβαίως όταν τα ευρήματα αυτών των μεθόδων αποκλίνουν σημαντικά από τον μέσο όρο του σχετικού κλάδου οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας, τότε ο φορολογούμενος βρίσκεται στη δύσκολη θέση να παρουσιάσει τα αίτια αυτής της απόκλισης.  Σε κάθε περίπτωση, κάθε εύλογη και τεκμηριωμένη παρουσίαση των αιτιών αυτής της απόκλισης οφείλει να γίνεται αποδεκτή από την φορολογική αρχή.  H πρώτη και η τελευταία μέθοδος που αναφέρονται παραπάνω, είναι αυτές που κυρίως χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και των ελευθέρων επαγγελματιών.

 

Αν και με μια πρώτη ανάγνωση φαίνεται ότι ο σκοπός του υπουργείου Οικονομικών είναι να χρησιμοποιήσει τις παραπάνω μεθόδους με τρόπο παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες του ΟΑΣΑ, η εμπειρία έχει δείξει ότι μέχρι την ψήφιση του τελικού κειμένου για τα αντικειμενικά κριτήρια καθώς και την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης θα πρέπει να κρατηθούν κάποιες επιφυλάξεις.  Σε κάθε περίπτωση τα τεκμήρια που θα θεσπιστούν θα πρέπει να είναι μαχητά και να μην πετούν στον κάλαθο των αχρήστων τον λογιστικό προσδιορισμό των φορολογητέων εισοδημάτων ούτε να φωτογραφίζουν κάθε ελεύθερο επαγγελματία και μικρομεσαίο επιχειρηματία ως εν δυνάμει φοροφυγά.  Επιπλέον θα πρέπει κάθε σύστημα τεκμαρτού προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης (αντικειμενικά κριτήρια, έμμεσες μέθοδοι κλπ) να καθιερώνει απλώς μια ειδική μέθοδο εξεύρεσης υπαρκτής μεν αλλά μη εμφανούς φορολογητέας ύλης και να εξασφαλίζει ότι δεν επιβάλλεται φόρος επί πλασματικών εισοδημάτων Επομένως η συμβατότητα ενός τέτοιου τεκμαρτού υπολογισμού με το Σύνταγμα και των οδηγιών περί ΦΠΑ της ΕΕ είναι πιθανό να αποτελέσει πεδίο αμφισβήτησης.

 

 -Τι προβλέπεται να γίνει με τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών κ.λ.π. καθώς ετοιμάζεται το νέο φορολογικό σύστημα που θα ψηφιστεί-κατά τα φαινόμενα -τον ερχόμενο Ιούνιο;

 

Όπως είναι γνωστό από σχετικά δημοσιεύματα στον τύπο, ένα από τα σενάρια που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών είναι και η αυτοτελής φορολόγηση με ενιαίο συντελεστή 20% όλων των ελευθέρων επιχειρηματιών και ατομικών επιχειρήσεων με παράλληλη κατάργηση του αφορολόγητου.  Κάτι ανάλογο εξετάζεται και για τα εισοδήματα από ακίνητα.

 

Όσον αφορά τα αντικειμενικά κριτήρια-στα οποία ήδη αναφερθήκαμε- που αναμένεται να ψηφιστούν τον ερχόμενο Ιούνιο αυτά φαίνεται ότι θα λαμβάνουν υπόψη:

 

·         Το είδος και το κλάδος δραστηριότητας του φορολογούμενου

·         Τις λειτουργικές δαπάνες ήτοι ενοίκια, μισθοδοσία κλπ

·         Τον τόπο και τον χρόνο άσκησης επαγγέλματος και

·         Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του φορολογουμένου

 

Η κύρια αιτία για τη θέσπιση των παραπάνω αλλαγών είναι το πλήθος (πάνω από 500.000) των ελευθέρων επαγγελματιών και εισοδηματιών που δήλωσαν εισοδήματα μικρότερα του αφορολόγητου ορίου των 12.000 ευρώ για το 2010 καθώς και η αδυναμία του φορολογικού μηχανισμού να συλλάβει τη φοροδιαφυγή.

 

-Η αυτοτελής φορολόγηση δεν συμφέρει αυτούς που έχουν εισοδήματα και από άλλες πηγές;

 

Κατά κύριο λόγο η αυτοτελής φορολόγηση συμφέρει αυτούς που έχουν μεσαία και υψηλά εισοδήματα και δεν θα φορολογηθούν με τον ανώτερους συντελεστές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  Βεβαίως η καθιέρωση ενός συντελεστή αυτοτελούς φορολόγησης κάποιων εισοδημάτων π.χ. ενοίκια, με ένα συντελεστή 20% θα είναι προς όφελος και των μικρομεσαίων εισοδημάτων άνω των 16.000 ευρώ ετησίως τα οποία σήμερα φορολογούνται με συντελεστή 25%.

 

Επομένως ο έχων εισόδημα και από άλλες πηγές φαίνεται πως θα ευνοηθεί σε μια τέτοια περίπτωση εφόσον ο οριακός φορολογικός συντελεστής βάσει κλίμακας με τον οποίο θα φορολογούνταν τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματά του είναι μικρότερος του συντελεστή που θα προβλεφθεί για την αυτοτελή φορολόγηση αυτών των εισοδημάτων

 

-Αυτοί που «κρύβανε εισοδήματα» μέχρι τώρα, θα υποχρεωθούν με το νέο σύστημα να πληρώνουν κάτι παραπάνω, μια και καταργείται το αφορολόγητο! Ο νέος τρόπος φορολόγησης σε συνδυασμό με τα αντικειμενικά κριτήρια θα δημιουργήσει περιβάλλον φορολογικής δικαιοσύνης;

 

Προφανώς όχι.  Η κατάργηση του αφορολόγητου θα επηρεάσει όλους και βεβαίως κατά κύριο λόγο τους συνεπείς φορολογούμενους.  Αυτοί που κρύβανε εισοδήματα λογικό είναι να συνεχίσουν να τα κρύβουν.  Αυτό που ίσως θα πρέπει να σκεφτούν κάποια στιγμή οι ιθύνοντες του υπουργείου Οικονομικών είναι ότι και οι συνεπείς φορολογούμενοι έχουν πλέον αυξημένο κίνητρο απόκρυψης φορολογητέας ύλης.  Βεβαίως με την κατάργηση του αφορολογήτου αυτοί που δεν πλήρωναν φόρους είτε γιατί είχαν πράγματι μικρά εισοδήματα είτε γιατί «κρύβανε εισοδήματα» θα αναγκαστούν να πληρώσουν.

 

Όσον αφορά τη δημιουργία περιβάλλοντος φορολογικής δικαιοσύνης που αναφέρατε, η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρηματιών και των ελευθέρων επαγγελματιών φαίνεται πως μάλλον θα συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση τουλάχιστον σε επίπεδο κοινής γνώμης.  Όλοι συμφωνούμε πως είναι παράδοξο οι μισθωτοί να δηλώνουν εισοδήματα μεγαλύτερα από εκείνα ορισμένων κλάδων επαγγελματιών.  Από την άλλη η θέσπιση όλων και περισσότερων αντικειμενικών κριτηρίων είναι μια έμμεση παραδοχή του κράτους ότι αδυνατεί να συλλάβει την φοροδιαφυγή.  Θα πρέπει να σημειωθεί ,τέλος, ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης τουλάχιστον μορφή που έχουν θεσπιστεί στη χώρα μας.      

 

-Θα ισχύσει και φέτος το τέλος επιτηδεύματος; Από πότε θα εισπράττεται και ποιο θα είναι το ύψος του;

 

Το τέλος επιτηδεύματος ήρθε για να μείνει.  Το ύψος του ανέρχεται σε 400 ευρώ ετησίως εκτός και αν ο φορολογούμενος (επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας) έχει την έδρα του εντός Αττικής ή εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης όποτε το τέλος θα ανέρχεται σε 500 ευρώ ετησίως.  Επιπλέον 300 ευρώ θα επιβάλλονται σε περίπτωση λειτουργίας υποκαταστημάτων και ανά υποκατάστημα .

 

Εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος προβλέπεται μόνο για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα σε χωρία με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους εκτός και αν έχουν χαρακτηριστεί ως τουριστικοί τόποι.   Επίσης απαλλάσσονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών (1/1/2007 και μετά για την εισφορά του οικονομικού έτους 2012 – χρήση 2011) καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις εφόσον υπολείπονται 3 έτη για την συνταξιοδότηση του επιχειρηματία η οποία συνταξιοδότηση νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

 

Το τέλος επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2012 (χρήση 1/1 – 31/12/11) θα βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Ο Κωνσταντίνος Σταματόπουλος εργάζεται ως λογιστής - φορολογικός σύμβουλος στην ελεγκτική εταιρεία PwC τα τελευταία 10 χρόνια.  Στο παρελθόν εργάστηκε στις ελεγκτικές εταιρείες KPMG & Arthur Andersen.
Είναι απόφοιτος του τμήματος  χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κατέχει δίπλωμα στα διεθνή λογιστικά πρότυπα από το ACCA καθώς και στην Ελληνική φορολογία από το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

     
Ξέχασα το συνθηματικό μου
© Copyright EEKIPegasus Hermes Application   Powered by Pegasus Technology  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.