ΤΑ ΕΝΘΕΤΑ 
 
Από "καιρού εις καιρόν" θα συγκεντρώνουμε υλικό από το Περιοδικό του Επιμελητήριου "Η Φωνή" -αλλά ,και από το site- και θα το παρουσιάζουμε σε ενδιαφέρουσες-κατά την άποψή μας- ενότητες. Έτσι,υπό τον τίτλο π.χ "Εναλλακτικές καλλιέργειες" ή "Εναλλακτικός τουρισμός σε Κεφαλλονιά και Ιθάκη", ο αναγνώστης μπορεί να βρει συγκεντρωμένες μια σειρά από πληροφορίες, απόψεις, προτάσεις κ. λ. π. σχετικά με το θέμα!

 

Αυτά τα φυλλάδια που παραδίδονται σε χρήση μπορούν να διαβαστούν "ηλεκτρονικά", αλλά και να τυπωθούν και να αποτελέσουν ένα καλαίσθητο βιβλιαράκι.

 

Με τη βεβαιότητα ότι στα αφιερώματά μας θα βρείτε ενδιαφέρον πρωτογενές υλικό, αλλά και αξιόλογα ερεθίσματα σας προτρέπουμε να μην αμελήσετε την περιήγηση και ζητάμε εκ των προτέρων την κατανόησή σας διότι δεν ήταν δυνατόν ορισμένα περιεχόμενα να επικαιροποιηθούν! (Ως προς αυτό το τελευταίο οφείλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι τα απαιτούμενα νεώτερα στοιχεία θα προστίθενται σε εύλογο χρονικό διάστημα επικαιροποιώντας την έκδοση!)

 

 distel400_01

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.