Μεταφορικό Ισοδύναμο για Επιχειρήσεις 
 
Ημερομηνία 12/03/2019
Περιγραφή  Μεταφορικό Ισοδύναμο για Επιχειρήσεις
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Μεταφορικό Ισοδύναμο για Επιχειρήσεις

Από Δευτέρα, 27/8/2018, οι επιχειρήσεις με έδρα τα νησιά, τα οποία
εντάσσονται στην πιλοτική εφαρμογή του μέτρου, έχουν πια την δυνατότητα
να εγγραφούν στην πλατφόρμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου  
(www.metaforikoisodynamo.gr).

Οι επιχειρήσεις, αφού συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία στην φόρμα
του ΜΙ, αποκτούν τον Μοναδικό Αριθμό Νησιωτικής Επιχείρησης, ο οποίος
τις καθιστά δικαιούχες του μέτρου.

Η έναρξη εγγραφής των νησιωτικών επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
του ΜΙ, ανοίγει τον δρόμο για την χρηματοδότηση του κόστους μεταφοράς
των προϊόντων τους, από και προς τα νησιά, στοιχείο που μέχρι στιγμής
τις καθιστούσε μη ανταγωνιστικές.

Αναλυτικά η πρόσκληση:
https://diaxeiristiki.gr/images/PROGRAMMATA%20EKTOS%20EPANEK/metaforiko_isodinamo/2019.03.08-kya.pdf

Πρόσκληση  2020:

https://diaxeiristiki.gr/images/PROGRAMMATA%20EKTOS%20EPANEK/metaforiko_isodinamo/2020.09.2020-kya.pdf

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.