«2η ευκαιρία» για τις επιχειρήσεις Κεφαλονιάς-Ιθάκης 
 
Ημερομηνία 30/05/2018
Περιγραφή  «2η ευκαιρία» για τις επιχειρήσεις Κεφαλονιάς-Ιθάκης
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης, έπειτα από προσωπικές ενέργειες του Προέδρου, Σταύρου Σπαθή, βρίσκεται πολύ κοντά στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «2η ευκαιρία» για τις επιχειρήσεις στην Κεφαλονιά.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στην Αθήνα από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με μεγάλη επιτυχία και η Κεφαλονιά αποτελεί το μοναδικό Επιμελητήριο εκτός Αθηνών το οποίο θα εφαρμόσει πιλοτικά το πρόγραμμα. Εντός των ημερών θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.

 

Από το  Γραφείο Τύπου

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.