ΑΚΟΜΗ ΔΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ! 
 
Ημερομηνία 02/04/2012
Περιγραφή   ΑΚΟΜΗ ΔΥΟ "ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ"!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

1_2_02

To EBEKI ενημερώνει ότι:

1)Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών παρατείνονται μέχρι και  28/09/12  οι προθεσμίες για την υποβολή της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα -η οποία έληγε 30/04/12- και της οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις. (Έληγε την 31/05/12)

2) Παρατείνονται ,επίσης μέχρι και την 30ή Απριλίου 2012: α) Η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012 και β) Η υποβολή οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)  

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.