ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ''ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ'' 
 
Ημερομηνία 19/07/2011
Περιγραφή   ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ''ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ''
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Η έναρξη(ηλεκτρονικής) υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα "Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" ξεκινά την 1η Αυγούστου.

 

Επιπλέον-ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ- το ποσοστό ενίσχυσης των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων για το παραπάνω πρόγραμμα αυξάνεται από 50% στο 60%!

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

 

·          Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

 

·           Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές εμπορικές Εταιρείες καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι  κερδοσκοπικοί συνεταιρισμοί ή υφιστάμενες οι οποίες έχουν κλείσει από μία μέχρι και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.