ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ! 
 
Ημερομηνία 20/12/2012
Περιγραφή   ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

5_2_03

 

Ο Υπουργός  Οικονομικών ανάφερε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής  κατά τη συζήτηση για το φορολογικό νομοσχέδιο, ότι θα υπάρχει πλήρης αναγνώριση των ασφαλιστικών εισφορών ως επαγγελματικές δαπάνες Κατά συνέπεια, οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των ελευθέρων επαγγελματιών- ατομικών επιχειρήσεων.

(Πρόκειται, για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος του επιχειρηματικού κόσμου)

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.