ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Ημερομηνία 13/04/2009
Περιγραφή   "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Η προκήρυξη της Δράσης  «Δημιουργία-Υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης»( ΕΠ.ΑΝ. ΙΙ)  τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, με καταληκτική ημερομηνία την 30η Απριλίου.( Μετά από αυτή την ημερομηνία θα ακολουθήσει  Προκήρυξη).

 

Η πρόβλεψη είναι να ενισχυθούν με ποσά έως 1 εκατομμύριο Ευρώ ,νέες, μικρές -μέχρι 6 ετών-  επιχειρήσεις που θα επενδύσουν ή έχουν επενδύσει στην αξιοποίηση καινοτόμων σχεδίων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Η ενίσχυση δεν θα ξεπερνά το 70%  των συνολικά επιλέξιμων δαπανών , αλλά και το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης

 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της δράσης για την προαναφερόμενη προκήρυξη ανέρχεται σε 25 εκατομμύρια. Η προκήρυξη θα είναι ανοικτή έως την 30 Ιουνίου 2010 και η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνεται ανά τετράμηνο, εφόσον η διατιθέμενη Δημόσια Δαπάνη δεν εξαντληθεί νωρίτερα.

 

Ο αναμενόμενος μέσος προϋπολογισμός των έργων(δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) θα είναι, στην παρούσα φάση, της τάξεως των 1,5 εκατομμυρίων

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.