ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ...ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ! 
 
Ημερομηνία 17/06/2010
Περιγραφή   ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ...ΣΤΗΝ "ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ"!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Η "Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων" ενημερώνει  τους υποψήφιους επενδυτές ότι δόθηκε παράταση  στο πρόγραμμα "ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010".  Η ημερομηνία παράτασης θα είναι η Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010.

 

 

 

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση των υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και συγκεκριμένων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά στη μεταποίηση για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία της παραγωγικής τους διαδικασίας και την εν γένει παραγωγική αλυσίδα.

 

 

 

Κατάθεση φακέλων:

 

 στον 1ο όροφο του Επιμελητήριο κεφαλλήνιας και Ιθάκης (Λ. Βεργωτή 131 )

 

και  στον 2ο όροφο του Επιμελητηρίου Αχαΐας (Μιχαλακοπούλου 58-Πάτρα)
     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.