ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ! 
 
Ημερομηνία 30/10/2011
Περιγραφή   ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
To ΕΒΕΚΙ υπενθυμίζει ότι:

 

·          Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» είναι η 1η Νοεμβρίου 2011

 

·          Παρατάθηκε η προθεσμία για τη ρύθμιση των ημιυπαίθριων χώρων έως και τις 30 Νοεμβρίου 2011

 

·          Η προθεσμία καταβολής του φόρου εισοδήματος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς στις αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος που λήγουν στις 31-10-2011 παρατείνεται μέχρι και 09-11-2011.

 

·          Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός»» είναι η 15η Νοεμβρίου 2011

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.