ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ Κ.Ε.Π.! 
 
Ημερομηνία 05/07/2012
Περιγραφή   ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ Κ.Ε.Π.!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

 

kep

 

Τα Κ.Ε.Π. στην  Κεφαλλονιά, την Παρασκευή 06/07/2012, θα παραμείνουν κλειστά λόγω συμμετοχής των εργαζόμενων σε επιμορφωτικό σεμινάριο

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.