ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Ημερομηνία 22/01/2010
Περιγραφή   ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ συντασσόμενο με την ΚΕΕΕ ζητά από τις Τράπεζες την πιστή εφαρμογή του νόμου για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Η εκτίμηση μας ,είναι ότι η εφαρμογή του νόμου θα βοηθήσει όχι μόνο τις επιχειρήσεις ,αλλά και τις Τράπεζες που θα κάνουν έτσι εκκαθάριση στα χαρτοφυλάκιά τους. Υπάρχει η πληροφόρηση ότι Τράπεζες, αντιδρώντας στα νέα δεδομένα, επιχειρούν να μειώσουν το πλαφόν χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά 50%.Οφείλουμε να καλέσουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού να προχωρήσει σε έρευνα ώστε να εξακριβωθεί το αληθές ή μη των προαναφερθέντων πληροφοριών για την (απαράδεκτη) μείωση του πλαφόν χρηματοδότησης.

 

Το ΕΒΕΚΙ ,επίσης, με αιτία κα ι αφορμή την (θλιβερή ) πρωτιά της Περιφέρειας Ιονίων νήσων στην μείωση έκδοσης ιδιωτικών οικοδομικών αδειών κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2009 ζητάει από την Κυβέρνηση να λάβει επειγόντως μέτρα για την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.