ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. 
 
Ημερομηνία 05/04/2009
Περιγραφή   ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

1)       Σε σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, αναφέρεται ότι παρατείνονται  μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 οι προθεσμίες για τις ρυθμίσεις περαίωσης επταετίας 2000 -2006 και ληξιπρόθεσμων οφειλών. Προθεσμία ,επίσης, μέχρι τις  30 Απριλίου 2009 για να υπαχθούν στην περαίωση έχουν όσοι έχουν παραλάβει το εκκαθαριστικό και δεν το έχουν αποδεχθεί.

 

2)       Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ημερησία» το Ι.Κ.Α θα ρυθμίσει τις οφειλές προς τον Οργανισμό προβλέποντας την καταβολή προκαταβολής  στο επίπεδο του 2%  επί της συνολικής οφειλής .( Ήταν 3% στην προηγούμενη πέμπτη ρύθμιση) Για την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής θα παρέχεται έκπτωση 80% στα πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις. Αν η εξόφληση γίνει τμηματικά.
θα παρέχεται έκπτωση 50% επί των πρόσθετων τελών και των προσαυξήσεων (με προκαταβολή, όπως είπαμε, του 2% της οφειλής) και την αποπληρωμή σε 96 μηνιαίες δόσεις.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.