ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 
 
Ημερομηνία 24/11/2008
Περιγραφή   ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Νέο νομοσχέδιο για τα φωτοβολταϊκά, κατατέθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης .Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται:

 

·          Πρόβλεψη μείωσης του χρόνου που απαιτείται για την αδειοδότηση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

·          Καθορισμός της τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.. Οι σημερινές τιμές θα ισχύουν μέχρι τον Αύγουστο του 2010

 

·          Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κατοικίες, με την πρόβλεψη να μπορεί ο ιδιοκτήτης να συμψηφίζει την παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ενέργεια με την καταναλισκόμενη από την κατοικία ΄

 

·          Κατάργηση της διαδικασίας που ισχύει για επενδύσεις σε κτίρια και απαίτηση, μόνο, για έγκριση εργασιών από την Πολεοδομία.

 

·          Θέσπιση ηλιακού περίπτερου

 

·          Επιβολή τέλους 1% επί του τζίρου, υπέρ του Φορέα Διαχείρισης, σε μικρά Υδροηλεκτρικά έργα  εφόσον, αυτά, είναι εγκατεστημένα σε προστατευόμενες περιοχές.

 

·          Απαγόρευση μεταβίβασης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εφόσον αυτοί δεν έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.