ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑς ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 'ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Ημερομηνία 29/05/2009
Περιγραφή   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑς ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 'ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ","ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ" ΚΑΙ "ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το Ε.ΒΕ.Κ.Ι ενημερώνει ότι:

 

1)       Έχουν εξαγγελθεί από το ΥΠ.ΑΝ τα προγράμματα «Πράσινες υποδομές 2009», «Πράσινη Επιχείρηση 2009» και «Μετεγκατάσταση 2009» για τα οποία οι προτάσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου και ο πρώτος κύκλος αξιολόγησης θα γίνει από τις 23 Σεπτεμβρίου ως τις 20 Νοεμβρίου.                                                                  Το Πρόγραμμα « Μετεγκατάσταση» ενισχύει τη μετεγκατάσταση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων  σε οργανωμένες επιχειρηματικές περιοχές (π.χ ΒΙΠΕ), ο προϋπολογισμός ανά έργο είναι από 30.000 - 300.000 Ευρώ και τα ποσοστά χρηματοδότησης 50 - 60 %.                                                                  Η «Πράσινη επιχείρηση» επιδοτεί ενέργειες  διαχείρισης αποβλήτων, παρακολούθησης εκπομπών ρύπων, ανάπτυξη πράσινων προϊόντων (και διαδικασιών), ενσωμάτωση προτύπωνκαι ανάκτηση - εξοικονόμηση ενέργειας και υδάτινων πόρων. Ο προϋπολογισμός ανά έργο είναι 30.000 - 200.000 Ευρώ και τα ποσοστά ενίσχυσης 50 - 60 %.                                                                         Το Πρόγραμμα, τέλος, «Πράσινες υποδομές»: στοχεύει σε ενίσχυση και δημιουργία επιχειρήσεων(μικρών, μεσαίων και πολύ μικρών) στους τομείς διαχείρισης, αποβλήτων, ανάκτησης υλικών, ανακύκλωσης και απορρύπανσης. Ο προϋπολογισμός ανά έργο είναι από 300.000 -3 εκατ. Ευρώ και το ποσοστό χρηματοδότησης 30-60%.                                                         Περισσότερες πληροφορίες(επιλέξιμες δράσεις κ.λ.π.) για τα τρία προαναφερόμενα προγράμματα θα    βρουν οι ενδιαφερόμενοι στους Οδηγούς των προγραμμάτων

 

2)       Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπέγραψε την πραγματοποίηση Προγράμματος ενίσχυσης επενδύσεων των επιχειρήσεων που επεξεργάζονται προϊόντα του πρωτογενή τομέα, σε θέματα ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, βελτίωσης της ποιότητας, και της υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων τους Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και θα δοθεί προτεραιότητα τόσο σε πυρόπληκτες περιοχές όσο και σε περιοχές οι οποίες επλήγησαν από την αναθεώρηση της Κ.Α.Π.με πριμοδότηση της βαθμολογίας τους. Η στήριξη παρέχεται για υλικές ή άϋλες επενδύσεις, με προϋπολογισμό από 100.000 - 15.000.000 Ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης είναι 40-50%(και 65% στα μικρά νησιά του Αιγαίου).Επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι οι δραστηριότητες κρέατος, γάλατος, μελιού, κρασιού,  προϊόντων ελιάς κ.λ.π. Αρμόδια αρχή για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού & Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 


 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.