ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ Ι.Κ.Α. 
 
Ημερομηνία 29/03/2010
Περιγραφή   ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ Ι.Κ.Α.
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
 Με τις διατάξεις του άρθρου 19 ν. 3833/2010 (ΦΕΚ. 40/τ.Α΄/15-03-2010) παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους με το νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών. Οι εργοδότες έχουν,λοιπόν, τη δυνατότητα:

    α) Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών με έκπτωση 40% επί των προσθέτων τελών
   β) Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών.Το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200 ευρώ.

Προκειμένου οι εργοδότες να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση, θα πρέπει

 

να υποβάλουν σχετική αίτηση για ρύθμιση στο αρμόδιο Υποκατάστημα του Ι. Κ. Α ώστε να προσδιορισθεί το ύψος της συνολικής οφειλής τους η οποία θα εξοφληθεί ή θα ρυθμισθεί.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.