ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι.Κ.Α: ΜΕΧΡΙ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 
 
Ημερομηνία 05/07/2012
Περιγραφή   ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι.Κ.Α: ΜΕΧΡΙ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
imagescamuqgd3

Δόθηκε παράταση για υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών προς το Ι.Κ.Α.μέχρι τις 16/07/2012. Οι οφειλέτες του Ιδρύματος θα πρέπει να υποβάλουν άμεσα σχετική αίτηση στα αρμόδια υποκαταστήματα ώστε να τύχουν των προβλεπόμενων από τον ν.4038/2012 ευνοϊκών ρυθμίσεων. Κατά συνέπεια έχουμε αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

 
     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.