ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΜΠΜΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 
Ημερομηνία 04/12/2008
Περιγραφή   ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΜΠΜΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι ολοκληρώθηκε η διαδκασία  υπογραφής ων τελικών συμβάσεων ανάμεσα στις Τράπεζες κα ι το ΤΕΜΠΜΕ για το Πρόγραμμα του Ταμείου που αφορά επιδότηση και εγγύηση δανεισμού μικρομεσαίων για Κεφάλαια Κίνησης.

 

Στο Πρόγραμμα εντάσσονται, τελικώς, όλες οι Τράπεζες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον (εκτός από την HSBC).

 

Την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει νέος κύκλος επαφών του ΤΕΜΠΜΕ με τις Τράπεζες για να συντονιστούν οι δυο πλευρές. Αιτήσεις  θα  κατατεθούν με την προδημοσίευση του Οδηγού και ανάλογα με την ετοιμότητα της κάθε Τράπεζας.

 

Στο τέλος, μάλιστα, της ερχόμενης εβδομάδας θα εκδηλωθεί διαφημιστική εκστρατεία για ενημέρωση των μικρομεσαίων.


     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.