ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ! 
 
Ημερομηνία 09/02/2010
Περιγραφή   ΣΤΟ "ΠΛΕΥΡΟ" ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης, με κάθε ευκαιρία, δηλώνει ότι σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία για τον τόπο μας, δεν πρέπει να πληρώσουν ξανά τον «λογαριασμό» οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες χρειάζεται να στηριχτούν άμεσα προκειμένου να ξεπεραστούν τα πρωτοφανή προβλήματα «ρευστότητας» που αντιμετωπίζουν. Το Επιμελητήριο υποστηρίζει, επίσης, ότι η κατανομή των «βαρών» πρέπει να γίνεται με πνεύμα δικαιοσύνης, ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα στήριξης των πιο αδύνατων κοινωνικών τάξεων, ότι θα πρέπει να διευρυνθεί η φορολογική βάση ...

 

Το ΕΒΕΚΙ, κατά συνέπεια, βρίσκεται στο πλευρό των συνδικαλιστικών οργανώσεων-φορέων του τόπου μας που καλούν τους εμπόρους και επαγγελματίες σε αγωνιστική επαγρύπνηση και συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της 10ης Φεβρουαρίου.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.