ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Ο Φ.Α.Π. 2010 ΚΑΙ 2011! 
 
Ημερομηνία 23/06/2012
Περιγραφή   ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Ο Φ.Α.Π. 2010 ΚΑΙ 2011!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

imagescalnn8i9_01

H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προτίμησε να  δώσει  τον απαιτούμενο χρόνο στους φορολογούμενους για να μπουν στο TAXISnet και να κάνουν τις  απαιτούμενες καταχωρήσεις στο Ε9 και αποφάσισε να αποσταλούν το φθινόπωρο (και όχι το καλοκαίρι όπως είχα αρχικά προγραμματισθεί τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή του φόρου ακίνητης περιουσίας για το 2010 και για το 2011
 Τα εκκαθαριστικά σημειώματα ΦΑΠ 2010 θα σταλούν σε περίπου 170.000 άτομα, ενώ εκκαθαριστικά σημειώματα ΦΑΠ έτους 2011 θα σταλούν οπωσδήποτε σε 500.000 άτομα.
Τον ΦΑΠ 2010 θα πληρώσουν όσοι έχουν ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ ενώ ΦΑΠ του 2011 θα πληρώσουν όσοι έχουν ακίνητασε ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ.


 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.