2018 - 12 - 5 Εκδήλωση Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς & Ιθάκης 
 
Ημερομηνία 25/12/2018
Περιγραφή  2018 - 12 - 5 Εκδήλωση Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς & Ιθάκης
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

-Εγκαίνια μουσείου ραδιοφώνου  ασυρμάτου και τηλεπικοινωνιακού υλικού 

-Βράβευση Προέδρων Επιμελητηρίου

-Τιμητική Απόδοση του Ονόματος της αείμνηστης Μαρίας Σκλαβουνάκη στην Κεντρική Αίθουσα του Επιμελητηρίου

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.