ΑΚΟΜΗ 16 ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΤΕΑΝ-ΜΕΧΡΙ 30/09 ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 
Ημερομηνία 30/08/2011
Περιγραφή  ΑΚΟΜΗ 16 ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΤΕΑΝ-ΜΕΧΡΙ 30/09 ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

1.Το Πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝ «Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών», παρατείνεται, μέχρι το τέλος του 2012.Θυμίζουμε ότι το εν λόγω Πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη και, μάλιστα, έχουν εγκριθεί δι αυτού νέα δάνεια ύψους 102 εκατ. Ευρώ! Στην «εγγύηση χαμηλότοκων δανείων» είναι επιλέξιμες όλες οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (που εμπίπτουν στον Κανονισμό de minimis) και τους προσφέρεται η δυνατότητα να λάβουν μέσω των τραπεζών δάνεια εγγυημένα από την ΕΤΕΑΝ κατά 80%. Τα δάνεια αυτά, με ανώτατο επιτόκιο 6%, διάρκειας 6 ετών (με περίοδο χάριτος 2 ετών) και ανώτατο ποσό ανά επιχείρηση 300.000 ευρώ, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις για την εξόφληση των προμηθευτών τους, από την αγορά, δηλαδή, πρώτων υλών,υπηρεσιών και εμπορευμάτων.

 

2. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν προθεσμία τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις να τις υποβάλουν στην Εφορία για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το 2010, χωρίς να τους επιβληθεί, προσαύξηση, πρόστιμο κ.λ.π.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.