ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
Ημερομηνία 16/12/2008
Περιγραφή  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
 Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι η έναρξη ισχύος του φόρου υπεραξίας μετοχών αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους για την 1-4-2009.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.