ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 
 
Ημερομηνία 08/06/2012
Περιγραφή  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
gm.lamia.16.04.2011_400_01

Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Ανάπτυξης αναβάλλει την έναρξη αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ και παρατείνονται οι σχετικές προθεσμίες.

Είχε προηγηθεί αίτημα του Προέδρου της ΚΕΕΕ κ. Κ. Μίχαλου, ο οποίος είχε ζητήσει να δοθεί μια εύλογη παράταση στην όλη διαδικασία διότι τα Πρωτοδικεία δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν στην έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων λόγω των εκλογών της 17ης Ιουνίου και ,επιπλέον,δεν υπάρχει η απαιτούμενη ετοιμότητα της ειδικής πλατφόρμας αυτοαπογραφής. (Ως γνωστόν, η ΚΕΕΕ είναι αρμόδια για τη διαχείριση της Βάσης Δεδομένων του ΓΕΜΗ)

 

Οι νέες προθεσμίες έχουν ως εξής:
• Για τις προσωπικές εταιρείες 23/7 - 11/10/12
• Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες 2/7 – 30/9/12
• Για τους λοιπούς υπόχρεους 12/10 -31/10/12

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.