ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ''ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ'' 
 
Ημερομηνία 28/01/2011
Περιγραφή  ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ''ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ''
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

Αναβάλλεται, λόγω κακοκαιρίας, η εκδήλωση της Παρασκευής 28/01/11 για τ ο πρόγραμμα ''Πράσινος Τουρισμός"

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.