ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜμΕ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ! 
 
Ημερομηνία 15/07/2012
Περιγραφή  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜμΕ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

kekatos_3_01

 

 Αναμένεται να ανακοινωθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, το πρόγραμμα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού (υφιστάμενες και νέες μικρές και μεσαίες τουριστικές μονάδες, καταλύματα, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα κ.λ.π.) από το ΕΣΠΑ.

Θα διατεθούν περίπου 72 εκατ. ευρώ

Οι ενισχύσεις  θα φτάνουν μέχρι και το 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης ένταξης κυμαίνεται από 30.000 - 300.000 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές και
έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, αλλά και αυτές που είναι νέες (με λιγότερες από δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) ή θα συσταθούν μετά την επιχορήγηση του επενδυτικού τους σχεδίου.

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.