ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΙΣ! 
 
Ημερομηνία 17/12/2012
Περιγραφή  ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΙΣ!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
922913932913931935917931919
Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου:

 

1.Δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεων για τις δύο επόμενες Κυριακές-λόγω Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

 

2.Αναστέλλονται μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2013 οι πλειστηριασμοί για πρώτη κατοικία και οι εξώσεις στις εμπορικές μισθώσεις.

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.