ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 15/10/10 
 
Ημερομηνία 31/08/2010
Περιγραφή  ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 15/10/10
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!
Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

1)Στις 26/08/10 το ΙΚΑ ανακοίνωσε την αναστολή των πλειστηριασμών και της εκτέλεσης αναγκαστικών μέτρων, μέχρι 15 Οκτωβρίου 2010, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στη ρύθμιση των οφειλών με ευνοϊκούς όρους. Μετά τις 15 Οκτωβρίου θα επιβληθούν όλες οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε όσους συνεχίσουν να οφείλουν προς το Ι.Κ.Α. και δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση.

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ, για τη ρύθμιση των οφειλών προβλέπεται:

●Εφάπαξ εξόφληση ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών, με έκπτωση 80% επί προσθέτων τελών
●Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων εισφορών μέχρι 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 60% επί των πρόσθετων τελών.                                                    Αν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει τις οριζόμενες δόσεις (μέχρι και 4 συνεχόμενες), μπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή των επόμενων δόσεων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι και 3 φορές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι δόσεις για 8 συνεχόμενους μήνες κάθε φορά

 

2)Ο ΟΑΕΕ έχει ανακοινώσει ότι όσοι  ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών με άλλες διατάξεις μπορούν να τις ξαναρυθμίσουν με την προϋπόθεση ότι με αίτησή τους θα ζητήσουν τη διακοπή της προηγούμενης ρύθμισης για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εισπραχθεί.Στις περιπτώσεις αυτές οι οφειλόμενες εισφορές του υπολειπόμενου χρόνου θα υπολογιστούν με τις τρέχουσες τιμές και τα πρόσθετα τέλη.

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.