ΑΠΟ 1/1/13 ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ.! 
 
Ημερομηνία 06/12/2012
Περιγραφή  ΑΠΟ 1/1/13 ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ.!
<img alt="> Eκτύπωση Προτείνετε σε ένα φίλο!

 

ika_10

 

 

Ρυθμίστηκαν οι ημερομηνίες υποβολής των ΑΠΔ με την Πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 5ης Δεκεμβρίου .Η μηνιαία υποβολή ΑΠΔ θα ισχύσει πλέον από την 1.1.2013 και μάλιστα χωρίς διαφορετική καταληκτική ημερομηνία ανά αριθμό μητρώου υπόχρεου.
Οι ΑΠΔ θα υποβάλλονται από την 1η εως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο απασχόλησης.(Επομένως οι ΑΠΔ των περιόδων Οκτωβρίου - Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2012 θα υποβληθούν με το παλιό καθεστώς τον Ιανουάριο του 2013.)

 

 

     
© Copyright EEKI   Powered by infohitech.gr  
  


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 Γ? Κ.Π.Σ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%.